گزارش کامل کارآموزی آموزش فوتبال

با توجه به اینکه رشته اینجانب —— است و در ارتباط با ورزش می باشد، و بنده مشتاق به یادگیری هرچه بیشتر علم ورزش بخصوص فوتبال  بوده ام که این امر دلیل اصلی انتخاب ورزش فوتبال بعنوان موضوع کارآموزی اینجانب می باشد، چراکه فوتبال ورزش محبوب قرن حاضر است.

گزارش کامل کاربینی دادگاه رشته حقوق

گزارش کامل کاربینی رشته حقوق شامل گزارش 5 پرونده به شهر ذیل: دانشجو :  ……………….                                                            استاد: جناب آقای …………….. به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد پرونده، تمامی نام ها و شماره ها تغییر،مخفف یا حذف شده اند. کلاسه بایگانی پرونده: 9811… تعداد صفحات پرونده: 98 خواهان: ر.ن خوانده: وراث مرحوم ا.ن خواسته: تقسیم ترکه (تقاضای […]

enemad-logo