تحقیق کامل در مورد نماز

۲۰.۰۰۰ تومان

نماز از عبادت‌های مسلمانان است. واژه نماز معادل عربی صلاة یا صلوة است. واژه «صلاة» در عربی، به معنی «فراخواندن» است. با این حال واژه «نماز» واژه‌ای فارسی است که در ایران، افغانستان، بنگلادش، هند، پاکستان و ترکیه برای واژه «صلاة» عربی به ‌کار برده می‌شود. این واژه همچنین در زبان بنگالی، آلبانیایی، بوسنیایی و مقدونیایی، برابر صلاة به کار می‌رود.

دسته:

توضیحات

نماز از عبادت‌های مسلمانان است. واژه نماز معادل عربی صلاة یا صلوة است. واژه «صلاة» در عربی، به معنی «فراخواندن» است. با این حال واژه «نماز» واژه‌ای فارسی است که در ایران، افغانستان، بنگلادش، هند، پاکستان و ترکیه برای واژه «صلاة» عربی به ‌کار برده می‌شود. این واژه همچنین در زبان بنگالی، آلبانیایی، بوسنیایی و مقدونیایی، برابر صلاة به کار می‌رود.

قرآن یکی از اسرار نماز را یاد خداوند ذکر می کند «اقم الصلوه لذکری»، نماز را به خاطر یاد من به پادار بلکه یاد بزرگتر خداست «و لذکر الله اکبر»، زیرا انسان در زندگی این جهان با توجه به عوامل غافل کننده، نیاز به یادآوری و تذکر دارد به این معنی که زندگی بشود دریای بی پایانی است که بدون یاد خدا گمراه کننده است و بشر را به غرقاب می کشاند و این موجود که در کوتاهترین مدت، خدا را از یاد می برد و مسئولیت خویش را فراموش می کند. آیا نباید اوقات معینی به هدف و مسیر صحیح زندگی خود توجه نماید؟

علاوه بر این که انسان در مسیر زندگی خود استقلالی نداشته و باید از آفریدگار خود کمک گیرد. بدین جهت باید وسیله ای باشد تا در این فاصله های مختلف زمانی خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد او آورد و از غرق شدن در گرداب بی خبری و غفلت حفظش نماید و نماز این وظیفه مهم را عهده دار است.

انسان، صبحگاهانکه از خواب برمی خیزد، خوابی که از همه چیز جهان او را بیگانه کرده، برنامه زندگی را می خواهد شروع کند. قبل از هر چیز به سراغ نماز می رود و قلب و جان خود را با یاد خدا صفا می دهد و از او یاری می گیرد و آماده سعی و تلاش توأم با پاکی و صداقت می گردد. باز هنگامی که غرق کارهای روزانه شد و مدت زمانی گذشت چه بسا میان او و یاد خدا جدایی افتد وقت نماز ظهر می شود به سراغ نماز و راز و نیاز با معبود می رود تا اگر گرد غفلت بر قلب او نشسته آنرا شستشو دهد و همین طور نماز عصر و مغرب و عشاء.

ستایش از آن خداست، او را می ستاییم و از او یاری می خواهیم و از آفات نفسانی و انحرافات عملی خویش به او پناه می بریم و بر پیامبر خاتم محمّد مصطفی (ص) و خاندان گرامیش ائمه معصومین (ع) درود می فرستیم. از آنجای که نماز محکمترین رشته الفت بین بندگان و خداست و ریسمان اتّسالی است که همه هستی و موجودیّت آدمی را به ملکوت پیوند می دهد و نماز صفا بخش حیات جاودان، روشنی بخش راه رهروان، تکیه گاه سالکان، راز و نیاز عارفان، سرمایه بینوایان، دروای دردمندان، دلیل گمراهان، امید امیدواران و کلید گشاینده همه مشکلات و زداینده غم و اندوه است.

نماز حقیقی است که کیمیای حیات بدون آن بی سود بوده و بی خبران از آن بی خردانند و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند و نور آن حرارت بخش زندگی و فرار از آن ریشه شر و افسردگی و نمازگزار واقعی بدون شک دور از هر آلودگی است. نماز نه یک گل که گلزار عبادت است چرا که تکبیر، تحمید، تعظیم، سجود، قنوت، تشهد، از گلهای این بوستانند. پس به این گلزار درآی و خود را به گلهای آن معطر ساز و از عصاره آن دل و جان خود را شفا ببخش که این مصفا شفا بخش دل هاست و ….

فهرست مطالب

مقدمه  1

چرا نماز می خوانیم؟  2

واژه‌ شناسی نماز        5

سابقه تاریخی نماز     6

1- نماز حضرت آدم (ع)        6

2- نماز حضرت شیث (ع)      6

3- نماز حضرت ادریس (ع)    6

4- نماز حضرت نوح (ع)        6

5- نماز حضرت شعیب (ع)    6

6- نماز حضرت الیاس (ع)     7

نماز در برخی ادیان الهی       7

نماز در آئین زرشت    8

نمازهای پنج گانه زرتشتیان   8

1- نمازگاه هاون (هاونی، ونگاه)        8

2- نمازگاه درپتون (رپیتون، رپیتوهنگاه)      8

3- نمازگاه ازیران (ازیرینگاه)  9

4- نمازگاه سروترم (ایویسروتریم، اویسروتریمگاه)    9

5- نمازگاه اوشهی نا ای (اوشهین، اوشهین گاه)      9

نماز در آئین یهودیّت  9

نماز در آئین مسیحیت          10

آثار و فواید فردی و اجتماعی نماز    13

1- نماز حافظ تعادل در برابر خوبی و بدی   13

2- نماز بهترین بازدارنده از فحشاء و منکر    13

3- نماز عالی ترین عامل تزکیه و تهذیب نفس        14

4- نماز نمودی از وحدت و یگانگی    14

5- نماز برترین وسیله استعانت و کمک خواهی از پیشگاه خداوند   14

آداب و تشریفات نماز  16

1- آمادگی برای نماز  16

الف ـ نماز و جهت گیری (قبله)       16

ب ـ وضو        17

ج ـ اذان و اقامه         17

دـ مسجد       17

2- شرایط لباس نماز گزار      18

3- شرایط مکان نماز گزار      19

نکات تربیتی نماز       23

الف ـ نماز و طبیعت   23

ب ـ نماز و یاد شهداء 24

ج ـ نماز و ادب          24

دـ نماز و روح بزرگ   25

نکات قرآن      25

الف ـ نماز و قرآن      25

ب ـ نماز همتای رهبری است          25

ج ـ نماز و رحمت      26

نمازهای معصومین     27

نماز پیامبر اکرم (ص) 27

نماز مولی علی (ع)     27

نماز فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام سجاد (ع)      27

نمازهای واجب          29

1- نمازهای یومیّه (روزانه)     29

نماز صبح (نماز فجر، نماز دوگانه)     29

نماز ظهر (نماز پیشین)         29

نماز عصر (نماز دیگر)  29

نماز مغرب (نماز شام) 29

نماز عشاء (نماز خفتن)         29

2- نماز آیات   30

3- نماز میّت   31

4- نماز طواف واجب خانه خدا (در مسجدالحرام)    31

5- نماز قضای پدر و مادر      31

6- نماز نذر یا عهد یا قسم     31

نمازهای مستحب       31

1- نماز نافله    31

2- نماز تحیت مسجد 32

3- نماز استخاره         32

4- نماز استسقاء        33

5- نماز شب    34

برخی از نمازهای دیگر          34

1- نماز جمعه 34

2- نماز عید    35

3- نماز جماعت         35

4- نماز قضا    35

واجبات نماز (چگونگی خواندن نماز) 36

1- نیت          36

2- قیام          36

3- تکبیرة الاحرام      36

4- قرائت        36

6- سجده       37

7- تشهد        37

8- سلام         37

9- ترتیب       37

10- موالات    37

11- ذکرهای سجده و رکوع  37

مبطلات نماز   38

چرا باید نماز را در موقع خاص خواند؟         39

نکوهش سبک شمردن نماز در آیات و احادیث        42

سوره مریم      42

حدیث از امام صادق (ع)       43

روایت از پیامبر اکرم (ص) و امام باقر (ع)    43

روایت از امام علی (ع)          43

روایت از حضرت زهرا (س)   44

الف- شش آفت سبک شمردن نماز در دنیا   44

ب- سه مکافات دم مرگ سبک شمردن نماز 44

ج- سه بلای داخل قبر سبک شمردن نماز   44

د- سه بلای قیامت سبک شمردن نماز        45

سه نمونه حکایت سازنده پیرامون نماز         45

نماز و اسرار تربيتي آن         46

1- نماز موجب ياد خداست    46

2- دوري از گناه        47

3- نظافت و بهداشت  48

4- انضباط و وقت شناسي     48

اسرار اجتماعى نماز    48

عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز       49

مدرسه 49

رسانه   51

چهل حدیث پر بار و با ارزش درباره نماز      53

1- نماز، مرز ایمان و کفر       53

2- آداب قرائت 53

3- آداب رکوع 53

4- گشایش روزی با جمع بین دو نماز         53

5- جمع بین دو نماز  53

6- آداب دعا کردن     53

7- ارزش نماز به هنگام         54

8- نماز اول وقت       54

9- نماز اول وقت، همیشه و در همه حال     54

10- وای بر نمازگزاران سهل انگار     54

11- نماز، بازدارنده از زشتی ها        54

12- ضایع کردن نماز به وسیله خلفای نالایق          54

13- فلسفه نماز         54

14- فلسفه نماز         55

15- ایمان ، شرط پذیرش نماز         55

16- اهتمام (توجه کردن) به نماز، معیار روابط اجتماعی     55

17- یک نماز واجب، ارزشمندتر از تمام دنیا 55

18- فلسفه نماز         55

19- آداب تکبیرة الاحرام       56

20- اذان گفتن بین دو نماز   56

21- اذان و اقامه        56

22- اذان و اقامه        56

23- نماز ما موجب آبروی اهل بیت (علیهم السلام) یا…      56

24- جمع بین دو نماز          56

25- وقت نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا      57

26- بهترین وقت نماز 57

27- نماز اول وقت، ضامن سعادت ابدی       57

28- نماز اول وقت، پیمان خدا با بندگان      57

29- کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز      57

30- کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز      58

31- نماز، بزرگترین مانع در برابر شیطان      58

32- سجده بر تربت حسین (ع)        58

33- نماز بدون رکوع و سجود بی ارزش است         58

34- نماز مانند ترازوست       58

35- اولین سؤال، نماز 58

36- وضو با کمال جواز عبور از صراط          58

37- وضو گرفتن        58

38- قبولی فقط یک نماز      59

39- آخرین نماز        59

40- سجده های طولانی       59

25 گفتار از دانشمندان درباره نماز و اهميت آن      60

پیام های آسمانی       61

مجموعه تصاویر درباره نماز    63

منابع و مآخذ  67

—————————————-

اطلاعات فایل :

 

نوع فایل : word (قابل ویرایش)

فونت بکار رفته : نازنین (B Nazanin)

تعداد صفحات : 67

حجم فایل : 2 مگابایت

دارای پانویس : بله

منبع : http://tahgigkar.ir

توضیحات : –

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق کامل در مورد نماز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *